Emergency Contacts

Company Claim Number Windscreen Replacement Breakdown Assist
 
aig
AIG Europe Ltd
 
018599700
 
1850200552 AIG Glass line
 
018044328 ROI/ 08456037991 UK
 
allianz
Allianz Ireland Ltd
 
1890779999 breakdown assist
 
1800512342 Mr Windscreen/ 1850363636 Autoglass
 
1890779999 Breakdown Assist
 
arb
ARB Underwriting Ltd
 
012752843
 
1890201212 Allglass/ 1850887869 Autoglass
 
1890253033
 
asgard
Asgard Insurance
 
018927979 (24 hour) / 0818919545 (Mon-Fri 9-5)
 
018927979 (24 hour) / 0818919545 (Mon-Fri 9-5)
 
n/a
 
aviva
Aviva Fleet
 
1890666888
 
1850363622 Autoglass/1850512345 Mr Windscreen
 
1800646566 ROI / 01614523198 NI/UK
 
aviva
Aviva Ireland Ltd
 
1890666888
 
1850363622 Autoglass/1850512345 Mr Windscreen
 
1800448888/ 01612102113 NI/UK
 
axa
Axa Insurance Ltd
 
1890247365
 
1890247365
 
1890247365/ 0035318583200 UK
 
bench
Benchmark Underwriting Ltd
 
014498710
 
n/a
 
n/a
 
bump
Bump Insurance
 
016707470 (Bump Legal Assistance)
 
1850512345
 
1800812228
 
clan
Clan Insurance
 
1850323121
 
1890953953
 
1800812370 ROI / 0035391545975 NI/UK
 
asgard
CoverCentre Insurance Ltd
 
1890208408
 
1890201212 Allglass
 
1890208408
 
DAS
DAS Legal Protection and Services
 
016707470
 
n/a
 
n/a
 
ecc
Ecclesiastical Insurance Office plc
 
016624933
 
n/a
 
n/a
 
asgard
FBD Insurance
 
1890953953
 
1890953953
 
1800323888 ROI / 0035391560622 NI/UK
 
hickey
Hickey Clarke and Langan Insurance Brokers
 
0749126688
 
n/a
 
n/a
 
asgard
KennCo
 
017919924 (Mon-Fri 9-5) / 012735120 (24 hours)
 
All Glass 1890201212
 
1890670670
 
kidd
Kidd Insurances
 
012079400
 
n/a
 
n/a
 
liberty
Liberty Insurance
 
1850858530 (24 hour assist)
 
1890944410 Autoglass
 
1800706080 Intana Assist
 
patrona
Patrona Underwriting Ltd
 
0539180716
 
1890809804 Allglass
 
1800806800 Ireland Assist
 
prestige
Prestige Underwriting Services Ltd
 
01890882525 ROI / 08000327327 NI/UK
 
n/a
 
n/a
 
rsa
RSA
 
1890924228 (Motor) / 018328756 (Home)
 
1890924228 (Motor)
 
n/a
 
sertus
Sertus Insurance
 
1800417270 (Motor) / 0035391501644 (Home)
 
1850887992
 
1800417270 (Motor)
 
asgard
Travelers
 
18002524633
 
n/a
 
1800945818 ROI / 0035391560691 UK
 
asgard
Wrightway
 
00353539167184
 
1800508508 Allglass
 
n/a
 
asgard
Zurich
 
1890208408
 
1890201212
 
1890208408 ROI / 08081017444 NI

Travel Insurance Emergency Contacts Emergency and Medical Service
 
blue
Blue Insurances
 
0035391560616
 
aviva
Aviva – ACE Assistance
 
00353014401762